Läkande arkitektur?

Hur kan vi med arkitektur få människor att tillfriskna snabbare? Hur förenar man strikta hygienkrav och komplicerad teknik med mer subtila och mjuka värden? Är det ens möjligt?

Vi är av åsikten att sjukvård inte enbart behöver innefatta medicinska åtgärder, utan i stället är ett samarbete mellan medicinska, mänskliga och rumsliga faktorer. I denna syn är vi varken först eller ensamma; forskning har visat att aspekter som materialval, färgsättning, dagsljus och utsikt kan bidra till snabbare tillfrisknande och ett minskat behov av medicinering. Framtiden för sjukvård ligger inte bara i medicinsk teknologi, utan också i hur vi gestaltar och organiserar våra vårdmiljöer.

Vårdmiljöer har kontoret haft på ritbordet sedan 60-talet. Vi rör oss mellan olika perspektiv, alltifrån långsiktiga lokalstrategiplaner som blickar 50 år framåt för regionens sjukhusområden, till de omedelbara projekten som tar form här och nu. Allt detta utförs i nära samarbete med regionens personal, som innehar ovärderlig erfarenhet inom vårdområdet. Vi strävar efter att skapa rum som främjar återhämtning samtidigt som vi tar hänsyn till alla de kringfunktioner som är avgörande för ett fungerande sjukhus. Projekten varierar stort i omfattning och karaktär, från de mindre som en förbindelsegång som integreras i den befintliga infrastrukturen, till de större som en helt ny byggnad för att möta det ökande vårdbehovet i regionen.

Med tiden har vi lärt oss att förändring är den enda konstanten i sjukvården. Vi måste därför vara lyhörda och anpassa oss kontinuerligt, förbättra och utveckla för att möta en ständigt föränderlig verklighet. Så, när vi planerar för de kommande 50 åren gör vi det med en flexibilitet som tillåts växa, anpassas och fortsätta att sätta patienten och personalen i centrum. Att arbeta med vårdmiljöer är en av våra mest betydelsefulla uppgifter, något som vi har ägnat oss åt länge och som vi har för avsikt att fortsätta engagera oss i under lång tid framöver.