Brandvakten, Kalmar

Den f.d. brandstationen har omvandlats till kontor och bostäder i fyra individuellt gestaltade huskroppar med arkitektonisk spännvidd, där den ursprungliga brandstationen är den dominerande. Framför dom ligger ett solitärt, cylindriskt kontorshus med glasfasad.

Kvarteret inrymmer ca 65 hyreslägenheter samt ca 3.000 kvm kontor. Färdigställt 2019.