Kv. Brandvakten, Kalmar

Projektet har inneburit en komplett ombyggnad av den gamla brandstationen till kontor och bostäder.

De bef vagnhallarna har omvandlats till öppna och moderna kontorslokaler. Övriga delar har byggts om och till för ca 45 unika hyreslägenheter.

Framför brandstationen har en cylindrisk kontorsbyggnad med glasfasader uppförts.