Linnéstaden, Kalmar

Området som till största delen tidigare hyste en stor industri, har resulterat i en detaljplan för ca 700 lägenheter med möjligheter till verksamheter, kontor och butiker.

Detaljplanen är utformad som fyra storkvarter som även inkluderar parkstråk, torg och parkeringshus.

ATRIO har svarat för planlayout och illustrationer. Detaljplanen antogs 2018.