Brand & Riskanalys, Kalmar

Med utgångspunkt i Brand & Riskanalys varumärke och grafiska profil, har målet med ombyggnationen varit att skapa ändamålsenliga, samtida och välkomnande kontorslokaler. Färgskalan är varm och textilier, dynor och kuddar bidrar till en lugn men mångsidig miljö.

Inom kontoret finns en mångfald av arbetsplatser; små landskap, enskilda arbetsplatser, tysta rum och konferensmöjligheter. Därtill kommer entréyta, personalkök och pausrum. Ombyggnaden färdigställdes under 2021.