Lantmäteriet, Kalmar och Kiruna

Ombyggnaden av Lantmäteriets kontor har innefattat en omställning från traditionellt arbetssätt till aktivitetsbaserat – en utmaning som innebar en tät dialog med verksamheten och en fördjupad analys av rumsfunktioner, flöden, arbetssätt och ytbehov.

Kalmarprojektet blev framgångsrikt och ledde till att vi tillsammans med verksamheten arbetade fram en nationell konceptmanual för alla Lantmäteriets kontor. Kiruna blev en testbädd där manualen implementerades i sin helhet. Ombyggnaden färdigställdes under 2020 i Kalmar och 2022 i Kiruna.