Byteatern, Kalmar

Den gamla Oljefabriken har fått ett nytt innehåll i form av scenkonst och föreställningsverksamhet. I en genomgripande om- och tillbyggnad har den befintliga salongen byggts om och en ny salong tillskapats för ca 200 besökare. Med särskilt fokus på barn och unga har verksamheten också utvecklats med undervisningslokaler, ateljéer och loger. En ny foajé öppnar sig mot Kalmarsund, välkomnar sin publik och binder med ett centralt trapphus samman ursprungliga och nya byggnadsdelar. Färgsättning, inredning och specialritade möbler bidrar till en samstämmig och livfull helhet.

Byteatern inrymmer allt som behövs för en stor teater – foajé, salonger, loger, kontor, konferensrum och mötesmöjligheter, syateljéer och rekvisitaförråd. Ombyggnaden färdigställdes under 2019.