Arena för ishockey och evenemang, Oskarshamn

Oskarshamns nya ishockey- och evenemangsarena är ett omfattande projekt med många intressenter. Med 4500 besöksplatser ligger stort fokus på att skapa en publikvänlig miljö med smidiga flöden. En medryckande upplevelse är viktigt, från entrén får besökare direkt kontakt med isen som omfamnas av branta läktare. Genom en suterränglösning med ett helt publikt entréplan nås sittplatser på samma nivå och möjliggör en trygg och fullt tillgänglig miljö för alla besökare.

Arenan blir ett komplement till befintliga idrottsfunktioner längs en viktig infartsled. Volymen tar för sig i stadsbilden och den yttre gestaltningen verkar för att mjuka upp mötet med omgivningen.

Projektet är ännu i ett tidigt skede, förstudien är genomförd och nu pågår programarbetet. Beslut om projektets fortsättning väntas under hösten 2024.