Nya Psykiatrin, Kalmar

Målet med Kalmars nya psykiatrisjukhus (ritat av Krok & Tjäder) har varit att skapa en samlokaliserad och läkande miljö. I inredningsuppdraget har vi arbetat vidare från den idén och hämtat koncepten från läkande växter. Fokus har varit att skapa en omsorgsfull och läkande miljö som signalerar trygghet och harmoni, och samtidigt uppfyller nödvändiga sjukhuskrav kring säkerhet, hygien och hållbarhet.

Vårt uppdrag inkluderade inredningskoncept, kulörteman och möbelval och utfördes under 2021. NYPS består av 8 våningar med verksamheter som BUP, öppenvård, slutenvård och dagverksamhet. Sjukhuset invigdes i maj 2022