Kalmar Energi, Kalmar

Med om- och tillbyggnader i det befintliga industrikvarteret Draken skapar vi tillsammans med Kalmar Energi en arbetsplats för framtiden. Här möts och samverkar verksamhetens alla olika delar – industri, drift, kontor och fältpersonal.

Kvarteret med sina typiska industrielement och ovanliga pastellpalett är ett välkänt inslag i staden. Tilläggen utformas för att tillvarata platsens tydliga karaktär och bygga vidare på det industriella arvet. Arkitekturen är storskalig, med en utmärkande vertikalitet och igenkännbara, gedigna material som tegel och cortén. Kalmar Energi får ett välkomnande ansikte mot staden och skapar en ny vision för området.

Projektet Kalmar Energi – Framtida Arbetsplats startade med en förstudie och lokaliseringsutredning under 2021. Arbetet fortsätter som en samverkansentreprenad under 2023.