Norden Machinery, Kalmar

Norden Machinery, industrianläggning Kalmar

Nybyggnad av industrianläggning på totalt ca 20.000 kvm.
Byggnaden innefattar produktions-, lager- och kontorslokaler nära integrerade för tät logistik och avancerad samverkan mellan olika delar.

Uppdraget har omfattat samtliga delar från lokaliseringsutredning till inredning och färgsättning.