Norden Machinery, Kalmar

När Norden Machinery växt ur sina lokaler i centrala Kalmar var målet att skapa en ny, anpassad och ändamålsenlig byggnad där verksamheten får ta plats. Parallellt med produktionen ryms också lager och kontorsutrymmen. Logistiken har varit avgörande, likaså att hitta en tät samverkan mellan Nordens olika verksamhetsdelar. Från den gemensamma entrén finns direkt visuell kontakt med produktionen och kontorsdelarna är tydligt samlande kring vertikala ljusgårdar.

Vårt uppdrag har innefattat samtliga delar, från lokaliseringsutredning till inredning, färgsättning och deltagande i processen med konstnärlig utsmyckning. Projektet stod färdigt 2020.