Läkaren, Västervik

Planarbetet syftar till att möjliggöra en långsiktig utveckling av Västerviks sjukhus i enlighet med regionens lokalstrategiplan. Sjukhusets centrala läge, tydligt synligt i stadens siluett och i direkt anslutning till riksintresse för kulturmiljö, gör planarbetet till en stor utmaning.

Samråd har genomförts 2023.