Barnklinik Neonatal, Västervik

I ombyggnaden av neonatalavdelningen på Västerviks sjukhus var en av de stora utmaningarna att hantera tre sammanfogade huskroppar som konstruerats vid olika tillfällen. Förutom en mycket komplex byggteknisk process ställdes stora krav på program och funktioner, där omfattande tekniska lösningar också måste samspela med omsorgsfullt utformade miljöer för de familjer som vistas där.

Projektet omfattade samtliga skeden, från förstudie till förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, och pågick mellan 2019-2022.