Naturcentrum Jungnerholmarna, Fliseryd

Tävling Naturcentrum Fliseryd

Den bärande idén för Naturcentrum Jungnerholmarna är att kombinera platsens naturliga kraft med tydliga linjer och former för att skapa en resonans mellan natur och kultur, genom arkitekturen.

Det platsspecifika för Jungnerholmarna uttrycks i en karaktär som inspirerats av den lokala industri- och kulturhistorien med ambitionen att forma en intresseväckande byggnad i naturlig samklang med omgivningarna. Genom upplevelsen av Emån både i och utanför byggnaden blir det nya naturcentrumet en självklar del av platsen.

Tre volymer bildar en formensemble bestående av entré, utställningshall och personal. Entré- och utställningsvolymen är två expressiva former med tydlig riktning som tar spjärn mot varandra, längs med och ut över ån. Det strömmande vattnet formar upplevelsen av utställningsrummet, förstärkt av stora vinklade fönsterutblickar. Ån, formen och konstruktionen är grundelementen för den arkitektoniska utformningen.