Sandvik, Öland

I vårt förslag för Stenninge vill vi förvalta de platsspecifika spår som finns och varsamt utveckla den befintliga bebyggelsestrukturen. Här ger landskap, hav och stenbrytning tydliga spelregler för framtida bebyggelse med en varsam, småskalig exploatering.

Projektet för Stenninge, i Sandvik på Öland, är utfört som ett parallellt uppdrag. Förslaget innefattar fritidsboende för 8 familjer och ritades under 2023.