Café Ma, Göteborg

Tävling Brunnsparken

Förslaget inspireras av konceptet Ma som inom japansk konst kännetecknar en paus i tiden eller negativ rymd. Det definieras av stillhet som motsats till rörelse. I caféet förenas fika med den japanska tepaviljongen och mellanrummet blir en möjlighet, ett tillfälle för en rofylld stund och en nod för att mötas.

Byggnadens karaktär definieras av ett spel mellan träets naturliga taktilitet och metallens abstraktion. Det reflekterande taket blir en återspegling av parkens grönska och himlens skiftningar. På så sätt spänner caféet mellan natur och urbanitet. Utvändigt utförs pelare i trä och tak och ickebärande väggar kläds i metall. Invändigt vänds förhållandet och pelarnas insida förses med aluminium samtidigt som takets skivor i KL-trä är synliga. Caféets bänkar blir en horisontell spegling av pelarna och stärker den publika karaktären.

Samverkan mellan pelare, balkar och takskivor skapar varierade rumsligheter inom en sammanhållen form. Konstruktionen är utformad för att möjliggöra olika verksamheter samtidigt som rummen är specifika och platsskapande. Strukturen kan till exempel användas som blomsterkiosk, pop-up bibliotek eller ett publikt galleri med öppna väggar.