Norra Kajen, Oskarshamn

Som första bostadshus i en ny stadsdel har ambitionen varit att skapa en modern byggnad med förankring i platsen. Huset innefattar ca 20 bostäder med generösa balkonger och utblickar mot vattnet och med nära kontakt till en nyanlagd park.

Färdigställd 2021.