Tingsrätten, Kalmar

Tingshuset uppfördes ursprungligen på 60-talet och ritades av arkitekt Hans Brunnberg. Byggnaden ligger längs en av Kalmars trafikaxlar och har en säregen och tydlig identitet med välvda tak som ger salarna ett praktiskt överljus och samtidigt mjukar upp den yttre gestaltningen.       

Den första etappen av vårt projekt avsåg ombyggnad och uppdatering av de befintliga salarna, samt en tillbyggnad för nya salar. Den andra etappen har inneburit en helt ny huvudentré med säkerhetskontroll samt en ombyggnad och anpassning av befintliga kontor och administrativa ytor. Här har utmaningen varit att skapa en funktionell, trivsam och säker miljö för besökare samtidigt som vi förhållit oss till denna karaktäristiska och platsspecifika befintliga byggnad med höga arkitektoniska värden.

Ombyggnaden av tingsrätten har pågått under många år och färdigställdes under 2020