Åkerboskolan, Öland

I Löttorp på norra Öland har skolan en större funktion än att ”bara” inhysa elever. Förutom en bredd av undervisningsmöjligheter, erbjuder Åkerboskolan också samhällsviktiga lokaler som fritidsgård, meröppet bibliotek, aktivitetssal och en gemensam innegård. En plats där invånarna kan mötas över åldrar och intressen och där skolbyggnaden blir ett viktigt nav.

Även gestaltning, färgsättning och inredningskoncept är hämtat från platsens särskilda karaktär. Norra Ölands ljus, sand och stenstränder reflekteras i material, kulörer och formspråk.

Åkerboskolan är en ny- och ombyggnad för den skolverksamhet som drabbades hårt av branden 2019. Här går 175 elever i årskurs F-9 sedan 2023.