Anpassad Grundskola, Åseda

Fokus för den anpassade grundskolan på Åsedaskolan är att skapa en trygg, inbjudande och inkluderande miljö. I nära samarbete med verksamheten har vi arbetat fram en arkitektur som i sin utformning ska uppmuntra och möjliggöra varje elevs individuella förutsättningar att utvecklas och lära på bästa sätt.

Den anpassade grundskolan är en ny skolbyggnad för ca 30 elever och inkluderar träningsskola samt en studio för specialpedagogik, sammanlänkade med intilliggande byggnad för att integrera verksamheter och samutnyttja befintliga lokaler på ett naturligt sätt. Programhandling och förfrågningsunderlag utfördes under 2021-2022.