Kv. Telemarken, Kalmar

885 skolelever och 135 förskolebarn, totalt över 1000 olika personligheter, bortåt 1200 om vi också räknar med den oumbärliga styrkan av pedagoger och personal, på ca 16 000 kvadratmeter. Hur löser vi den ekvationen och hur möter vi den mångfald som ett stort och brett elevunderlag innebär, dessutom i en befintlig byggnad? Hur kan vi i ett sådant omfattande format hitta en småskalighet och en plats för var och en? Hur tillvaratar vi möjligheten till variation och breddar antalet inlärningssituationer? Och viktigast av allt, hur gör vi detta storformat hanterbart, tryggt och inspirerande, för varje enskild individ?

Samtidigt som interiören ska vara lugn, behaglig och trygg är just färg det uteslutande bästa sättet att hantera en väldig – och i vissa fall svårorienterad – byggnad. Vare sig 10-åringen, rektorn eller den externa besökaren förflyttar sig i byggnaden, kan hen orientera sig efter skoldelens respektive färgtema. Variation i material och nyans kan intuitivt indikera position och typ av aktivitet; från det öppna, ljusa och livliga rörelsestråken till de mörkare, ombonade och tysta hörnen. Färgsättning i en skola blir ett universalspråk; förståeligt för alla och som en röd (?) tråd genom byggnaden!

Projektet med samlingsnamnet Tallhagsskolan är en utveckling av KV. Telemarken 1 i Kalmar. Verksamheterna innefattar förskolan Tallen, grundskolan Lindöskolan, anpassade grundskolan Gröndalsskolan, administrativa lokaler samt studentbostäder. Den ursprungliga byggnaden ritades av Sergej Mirelius 1978 och ombyggnationen utfördes under 2019-2021.