Färjestadens Högstadium, Öland

I arbetet med Färjestadens högstadium har vi tillsammans med verksamheten vänt och vridit på konceptet skola. Undervisning – hur och för vem? För vilka? Målet blev att skapa en varierande plats för lärande, med en bredd av undervisningsmöjligheter och inlärningssituationer. En skola för ALLA, och för VAR och EN.

Eleven och dess arbete är i fokus. Miljön är lugn, trygg och utan för många olika intryck. Färgsättningen av golv, väggar och inredningar följer samma spår och hämtar inspiration från Ölands karaktäristiska klippor och lavar. Kulörerna går ton-i-ton, skalan är dovt grågrön. Undervisningsrummen har en återkommande uppsättning möbler med olika sittmöjligheter och de gemensamma ytorna kan variera med kreativa projekt och utställningar.

På högstadiet i Färjestaden på Öland går 375 elever i årskurs 6-9. Byggnaden uppfördes under 2020-2021.