Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Oskarshamn

I ombyggnationen av avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin på Oskarshamns sjukhus var målet att anpassa och förbättra befintliga lokaler för att möta de uppdaterade kraven inom vården. Ombyggnationen av omkring 800 m2 innefattade att skapa större utrymmen för att tillgodose utökade behov, därutöver att förbättra akustiken i den teknikintensiva verksamheten.

Samtidigt prioriterades att verksamheten skulle kunna fortsätta utan onödiga avbrott och störningar under byggprocessen, detta genom en genomarbetad etappindelning. Projektet inkluderade även planering för avloppsbyte, ny takkonstruktion samt fönsterbyte.

Projektet omfattade samtliga skeden, från förstudie till förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, och pågick mellan 2017-2021.