Hälsocentral, Samrehabilitering och Folktandvård, Högsby

Högsby Hälsocentral, samrehabilitering och folktandvård är unikt i sitt slag med högt ställda miljökrav enligt ”Miljöbyggnad guld 4.0” och blir därmed den första certifierade byggnaden inom Region Kalmar Läns ägande. Lokalerna ska vara hållbara, ändamålsenliga, energieffektiva och utformas för att tillåta kontinuerlig verksamhetsutveckling.

Verksamheterna är strategiskt placerade runt en central innergård och kan med hjälp av flexibla gränser anpassas efter behov. Gemensamma områden som personalutrymmen och konferenslokaler delas för att främja samarbete över avdelningsgränserna och skapa en gynnsam arbetsmiljö. Den rymliga, ljusa och inbjudande huvudentrén fungerar som navet som knyter samman byggnadens olika delar.

Kontoret har varit delaktiga i projektet sedan framtagandet av programhandling. Under 2023-2024 pågår en partneringentreprenad där handlingar arbetats fram i nära samråd med beställare och entreprenör.