Krematorium, Oskarshamn

Tävlingsvinst

Under ett grönskande tak, en äng i skogsgläntan, möter man som besökare en monolitisk byggnadskropp. Så som det gröna taket binder volymen till platsen och den grånade träfasaden knyter an till tallstammarna, symboliserar Skogsäng byggnaden som en naturlig del av omgivningen. Den harmoniska karaktären uttrycker lugn och värdighet, taktfull i förhållande till naturen såväl som till byggnadens funktion.

Vårt förslag för ett nytt krematorium i Oskarhamn vann bland andra tävlande i ett parallellt uppdrag under våren 2023. Arbetet fortsätter under hösten.