S:t Olofs kyrka, Trekanten

Sankt Olof uppfördes som ett kapell redan 1925 och har sedan dess genomgått flera renoveringar. Under den senaste i raden har ATRIO arbetat med en omfattande upprustning både in- och utvändigt. Kyrkans grå fasadkulör har återskapats och kyrkorummet har getts en samlad färgsättning baserad på kyrkans ursprungliga karaktärsdrag och de många konstverk som pryder väggarna. Därtill har tillgängligheten förbättrats med en ny utvändig ramp och ytterligare församlingsfunktioner tillskapats.

Projektet är ett av flera samarbeten inom Södermöre pastorat och utfördes under 2021