Skogsvilan begravningskapell, Nybro

Skogsvilan begravningskapell i Nybro har projekterats av ATRIO arkitekter efter vinst i en inbjuden tävling 2014.

Det konfessionslösa kapellet har byggts i direkt anslutning norr om begravningsplatsen. Det rymmer ett ceremonirum för 80 personer, visningsrum och bisättningsrum. Byggnaden inhyser också en serveringslokal för 50 personer med tillhörande kök.

Bärande väggar är in- och utvändigt utförda i vit cementmosaik med kompletteringar av vitlaserad ask och kalkstensgolv. Den lösa inredningen är till stor del ritad av ATRIO arkitekter, och har byggts av Erik Michelsen, möbelsnickare i Stora Frö.