Oskars kyrka, Nybro

Träkyrkan i Alsjöholm har under åren genomgått många epoker av varierande interiöra uttryck. Avsikten har varit att utgå från en färgsättning som tar avstamp i byggnadens ursprung, samtidigt som kyrkan har getts modernare tillskott för församlingsfunktioner och klädförvaring.

Fasaden har målats om i traditionella färger och kompletterats med en tillgänglig entré i granit. Projektet färdigställdes under 2022.